top of page

Enebolig - Skisseprosjekt

Kunde ønsket å kjøpe seg en tomt hvor det da var tenkt rivning av eksisterende bolig for sette opp nytt hus.

Vi bistod tiltakshaver med utarbeidelse av skisse slik at de kunne innhentet prisestimat på utførelse av ny bolig.

Power in Numbers

5

Programs

2019

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page